Centrale telefoniczne VOIP PBX

Centrale telefoniczne VOiP coraz częściej zastępują tradycyjne centrale telefoniczne co powoduje ciągły rozwój rynku telekomunikacyjnego. 

Bardzo dużą zaletą centrali telefonicznej (VOiP PBX) jest to że działa w obrębie infrastruktury IP i urządzenia abonenckie nie potrzebują dodatkowej instalacji co obniża koszty wdrożenia a także utrzymania takiego rozwiązania.
Kolejnym autem centrali telefonicznej VOiP jest jej bardzo wysoka wydajność oraz niezawodność. Centrale VOiP umożliwiają również dostęp do usług takich jak: fax2mail, mail2fax, wideo rozmowy, synteza mowy… 

Łatwość integracji z systemami informatycznymi, oprogramowaniem CRM czy bazami danych jest kolejnym plusem przemawiającym za zastosowaniem tego rozwiązania. 

Z centralami VOiP współpracować mogą bramy analogowe, obsługujące telefony tradycyjne, aparaty IP, bezprzewodowe aparaty WiFi lub DECT oraz aplikacje na komputery lub urządzenia mobilne.

Podążając za potrzebami rynku coraz więcej operatorów telekomunikacyjnych poprzez łącza IP (protokół SIP) udostępnia klientom usługi głosowe wspierane przez wszystkie centrale VOiP. 

W przypadku przeniesienia centrali VoIP do innej lokalizacji, takie łącze nie wymaga dodatkowych kosztów utrzymania.